Ballando nella luce by Martin Krystynek

This Picture is available as Photo Print, Canvas on Stretcher, Framed Picture, Glass Print and Wall Paper.

Za¤ala to dávno. Niekedy v ¤ase, kedy som vedela napo¤íta¤ maximálne do 10, nosila zásterku s dalmatínkami a fontánku na hlave. Len takú malú, asi 5 centimetrovú, doplnenú ofinou zo štyroch vlasov. Spievala som piesne od Spice Girls a zbož¤ovala Rickyho Martina. Ke¤ sme chodievali vonku, skákali sme cez gumu a vešali sa po preliezkách. Pár krát sme i popadali na hlavu, no nikomu to nevadilo. Asi iba mami¤kám, ktoré videli odreté ruky, zmodreté kolená a roztrhané tepláky lepšie, ako my deti. V cukrárni na námestí som si pýtala výlu¤ne jahodovú a do kostola nosila ružový kabát s kožušinkou. Bolo mi krásne a bola som š¤astné die¤a. Žijúce v ružovom svete a pod ochrannými krídlami rodi¤ov, ktorí ma príkladne usmer¤ovali a podporovali vo všetkom, ¤o sa mi v tom ¤ase pá¤ilo. A niekedy vtedy sa to stalo. Mala som 4 roky a oble¤ená v ¤iernom tane¤nom drese som si pod pazuchou niesla ružové cvi¤ky. Prvý krát som prekro¤ila prahy dnes už neexistujúceho "Cé¤ka" (bývalý-bývalý Prior v Poprade), kde v tom ¤ase sídlil TK Trend. Tane¤ný "gigant", ktorého ¤lenmi boli talenty ako Melánia Kasen¤áková, Dobrava Škvaridlová alebo chlapci z OutBreak Crew. Ohromená "ve¤ká¤mi", ktorí tancovali akoby to mal by¤ ich posledný tanec. Myšlienky a pocity vyjadrené telom, 25 ¤udí tancujúcich ako jeden, prepojené telá a duše, ktoré si toho spolu preskákali mnoho-výhry ¤i prehry. Scénický tanec, disco, hip-hop, break dance, electric boogie, show dance alebo kabaret. To všetko vtedy mali, to všetko bolo tak nádherné a ve¤kolepé. A ja som bola toho sú¤as¤ou. Chodili sme na vystúpenia a sú¤aže, ako malé sme boli "hotové" z "brejkerov", chceli sme tancova¤ tak dychberúco, ako tí skúsení. Vidie¤, cíti¤, prežíva¤ a tancova¤, to bol zmysel môjho života. Od prvého momentu, až do dnes. Trend sa pomaly preformoval a dnes na¤ spomínam ako na "staré dobré" ¤asy. ¤u¤om, ktorí ho tvorili, budem do konca života v¤a¤ná za všetko, ¤o som v¤aka nemu videla a prežila. Dnes som sú¤as¤ou SZUŠ Fantázia vo Svite, kde ma však stále, už 15 rokov, vedie tá istá trénerka, ktorá ma videla vchádza¤ cez prah "Cé¤ka" po prvý krát, Janka Gregorová (a.k.a. pre "Tren¤ákov" Magy/Megy). Je ako moja druhá mama. Predstavte si, že s niekým trávite 3 poobedia do týžd¤a, celých 15 rokov. Myslím, že za ten ¤as už viete jeden druhého odhadnú¤ a "poznáte ho ako svoje topánky". Nepamätám si, že by som niekedy mala obdobie, po¤as ktorého by som mala chu¤ všetko zahodi¤ a necha¤ to tak. Už od prvého momentu som to milovala a milujem dodnes. Tanec je ako droga. Rozlieva sa do žíl, prechádza celým telom a odnáša vás do nepoznaných výšin. Tanec je ako láska na prvý poh¤ad. Rozbúcha vám srdce, roztrepoce motýlie krídla a odnesie vás kamsi do cukrových oblakov. Tanec je ako beh na dlhé trate. Aj ke¤ niekedy nevládzete, z útrob vašeho vnútra sa z ni¤oho ni¤ v poslednej chvíli vyvalí chumᤠenergie a vy v dia¤ke vidíte cie¤, po ktorom ste tak dlho túžili. Moje telo proti nemu bojova¤ nedokáže... Ke¤ po¤ujem hudbu, celé telo sa zrazu ocitne mimo ¤asu a priestoru. Nechávam sa vies¤ dušou, splývam z hudbou, dávam zo seba všetko, ¤o v daný moment da¤ môžem. Smútok, láska, rados¤, dve tváre, ¤ierna, biela, de¤, noc, mier, vojna, zlomené srdce, pokoj v duši. Všetko sa dá vyjadri¤ tancom. Všetko, na ¤o si len spomeniete. Asi preto ho tak zbož¤ujem... Milujte to, ¤o robíte. Nech vás neopúš¤a váše¤ a ak s tým raz skoncujete, nenechajte to odís¤ z vašeho srdca. Love, peace and passion

Order now at low prices!


Photo Print: Martin Krystynek, Ballando nella luce

Martin Krystynek, Ballando nella luce

Picture

Art Print

Canvas on stretcher

Canvas on stretcher

Glass Print

Glass Print

Alu composite direct print

Alu composite direct print

Wallpaper

Wallpaper

36,74 €
 30 x 20 cm
 60 x 40 cm
 75 x 50 cm
 105 x 70 cm
 120 x 80 cm

 

x

Border

 Artprint Paper
 Photo Paper Light Weight
 Precision Canvas
 Water Colour Paper
 30 x 20 cm
 60 x 40 cm
 75 x 50 cm
 105 x 70 cm
 120 x 80 cm

 

x
 White border
 Printed on boarder
 Border mirrored
 Gallery Stretcher (18mm height)
 Museum Stretcher (42mm height)
Precision Canvas
 without coating
 acrylic paint
 artist thick-film finishing
 15 x 10 cm
 18 x 13 cm
 21 x 15 cm
 14 x 14 cm
 21 x 10,5 cm
 30 x 10 cm
 50 x 50 cm
 60 x 40 cm
 70 x 50 cm
 70 x 70 cm
 80 x 60 cm
 100 x 50 cm
 100 x 70 cm

 

x
 Aluminum composite white 3mm

 

x
Wallpaper

Picture frame designer

Filter by

Article no.: FP377751

Art category: Photography

Picture content: Performance

Search Words: Acrobat, Acrobatics, Balance, Dance, Dancer, Dancing, Dark, Gym, gymnast, gymnastics, light, performance, person, shadow, small, space, stadium, strength, stretch, stretching, strong, tiny, windows, woman


Photo Prints

Great photos from Krystynek get even better with our digital photo prints. Thanks to our reference-class printer Canon iPF 9400 with 12-color printing, the finest colors or shades of gray in the photo »Ballando nella luce« are preserved during printing. You decide for yourself the size, the cutout and the material.

Canvas on Stretcher

Our canvas prints of the motif »Ballando nella luce« are printed on high-quality canvas using high-end digital printers (Canon iPF 9400). The prints impress with the finest color nuances, large color space and UV resistance. They are hand-crafted onto real stretcher frames. And everything is guaranteed Made in Germany! Please note that under the product Art Print you can also order this motif printed on canvas without stretcher frame.

Framed Pictures

Pictures from Martin Krystynek you can also buy framed. In addition to a variety of wood and aluminum moldings we also offer passe-partouts and various surface protection options. All frames are handmade in our own factory. Naturally all framings are Made in Germany. Individually framed, the picture »Ballando nella luce« really comes into its own!

Glass Pictures

Our glass pictures from Martin Krystynek are printed directly on glass for you. This creates noble pictures in a high-quality appearance. Rounded edges and a hidden mounting on the back complete the product.

Wall Papers

»Ballando nella luce« from artist Krystynek as space-filling art! Our wallpapers make it possible. Printed in latex printig technology on high-quality fleece material in cm-exact sizes ensure perfectly styled walls in your home.

Alu Composite Pictures

Aluminum composite panels consist of a sandwich construction of aluminum sheets (outside) and PVC material (inside). The picture »Ballando nella luce« is printed with an UV printing process. Thanks to the floating suspension, you can create a modern ambience in every home. Especially offices and shops benefit from the futuristic design.